start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
 
 
 
 
Uwaga odwiedziny w oddziałach zostają ograniczone
CERTYFIKATY
ssz
ISO 9001:2015
ssz
ssz
INFORMACJE - AKTUALNOŚCI
nagroda

7 listopada w Centrum Sztuki Mościce odbyła się uroczysta gala „Fundusze z kulturą”. Gala była okazją do zaprezentowania rezultatów projektów zrealizowanych w subregionie tarnowskim w latach 2014-2020, przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej. Były to projekty bardzo różnorodne – począwszy od ochrony środowiska, przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia po dziedzictwo kulturowe czy też inicjatywy społeczne. Podczas gali ogłoszone zostały wyniki internetowego plebiscytu „Fundusze Europejskie w Małopolsce”, w którym mieszkańcy Małopolski głosowali na najciekawsze projekty zrealizowane w powiatach: dąbrowskim, brzeskim, bocheńskim, tarnowskim i mieście Tarnowie.
(...) Czytaj więcej

nagroda

Trwają prace rozbiórkowe nieużytkowanego budynku technicznego na którego miejscu zostanie wybudowany 3-kondygnacyjny budynek administracyjno-techniczny o łącznej powierzchni użytkowej 663m2. Budowa nowego budynku konieczna jest z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez Dział Techniczny Szpitala w dawnym budynku „Szpitala Żydowskiego” pochodzącym z XIX w.
(...) Czytaj więcej

nagroda

W Specjalistycznym Szpitalu trwają prace budowlane związane z rozbudową istniejących miejsc parkingowych. Realizowana jest budowa 55 miejsc postojowych z kolorowej kostki brukowej (w tym 1 miejsce dla karetek i 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Inwestycja obejmuje też budowę dróg wewnętrznych oraz dojść, chodników i ogrodzenia.
(...) Czytaj więcej

nagroda

Kadra naszego Szpitala włączyła się do pikniku rodzinnego organizowanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa w dniu 25 września br. Podczas tego wydarzenia m.in. promowano wśród mieszkańców Tarnowa akcję szczepień przeciw COVID-19; działał punkt szczepień.
(...) Czytaj więcej

nagroda

Marcin Kuta dyrektor Szpitala odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie wyjątkową nagrodę. Jest to statuetka i tytuł „Obiektu XXV lecia” za modernizację Szpitala Specjalistycznego w Tarnowie. Nagroda przyznana została inwestorowi podczas 25-ej jubileuszowej gali Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku. Ten „budowlany Oskar” został przyznany za wieloletnią i wieloetapową modernizację placówki. Kilka lat temu Marcin Kuta odebrał statuetkę „Modernizacja roku 2015”, to jest główną, doroczną nagrodę tego samego konkursu w kategorii obiekty użyteczności publicznej i zdrowia.
(...) Czytaj więcej

nagroda

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończył w miesiącu wrześniu br. realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Projekt był realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu było Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych) a partnerami placówki medyczne z terenu województwa. Była to kontynuacja projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią koronawirusa w Małopolsce.
(...) Czytaj więcej

nagroda

W sierpniu br. ruszyły w Szpitalu badania na nowoczesnym 64-rzędowym tomografie komputerowym firmy Siemens. Tomograf został zakupiony w ramach programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2. Aparat został zainstalowany w Dziale Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie I.
(...) Czytaj więcej

dar

W tym wyjątkowo trudnym 2020 roku doświadczmy wsparcia zewnętrznych firm w walce z pandemią COVID-19; jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc. Pragniemy poinformować, iż Decyzją Zarządu Grupy Azoty S.A oraz jej spółek (Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z. o.o, Automatyka Sp.z o.o., Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z. o.o., PROREM Sp. z o.o.) do Szpitala przekazana została darowizna finansowa w wysokości 130 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sterylizatora niskotemperaturowego do centralnej sterylizatorni Szpitala.
(...) Czytaj więcej

darW nawiązaniu do komunikatu NFZ dotyczącego wykazu „szpitali węzłowych” realizujących bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19 dedykowanych dla personelu podmiotów leczniczych i aptek - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie informuje, że do dnia 13.01.2021 r. do godziny 15.00 można przekazywać listy personelu medycznego jak i niemedycznego chętnego do zaszczepienia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
(...) Czytaj więcej

darOd listopada 2020 roku sukcesywnie jest uruchamiane Centrum Chorób Serca w nowo wybudowanym pawilonie, zlokalizowanym w pobliżu skrzyżowania ul. Starodąbrowskiej i Mickiewicza. Mieszkańcy Tarnowa mogli na co dzień obserwować imponujące tempo prac oraz postępującą rozbudowę Szpitala. Obiekt został wybudowany przez rzeszowskie przedsiębiorstwo SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp.k. w okresie od kwietnia 2019 do czerwca 2020 roku. Po odbiorze inwestycji nastąpił kolejny etap prac a więc wyposażanie obiektu w nowy sprzęt i aparaturę medyczną oraz łóżka szpitalne, szafki oraz pozostałe meble i inny sprzęt.
(...) Czytaj więcej

dar

Respiratowy Do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego Szpitala trafiły trzy nowoczesne respiratory (2 stacjonarne i 1 transportowy), zakupione dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Szpital otrzymał na zakup respiratorów 160 tys. zł, pozostałe 57 tys. zł to środki własne placówki...
(...) Czytaj więcej

dar

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną zatrudni lekarzy oraz studentów kierunków medycznych. Osoby chętne do podjęcia pracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 14 6310 110 / 14 6310 303 lub email dyrekcja@ssz.tar.pl / administracja@ssz.tar.pl

dar

Oparte na sztucznej inteligencji innowacyjne rozwiązanie pomoże na choroby płuc pacjentom Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie.

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekazał oddziałowi Pulmonologii tarnowskiego szpitala bezprzewodowe stetoskopy, które umożliwiają badanie chorych na odległość. Są pomocne zwłaszcza w przypadku osób, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem.
(...) Czytaj więcej

dar

Dyrektor Marcin Kuta, wybrany został wiceprzewodniczącym Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Organizacja ta reprezentuje interesy 160 szpitali z całego kraju, podległych powiatom oraz miastom na prawach powiatu.
Dyrektor posiada bogaty dorobek zawodowy i znaczące dokonania na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Zarządzał m.in. wojewódzkimi strukturami ochrony zdrowia jako lekarz wojewódzki – dyrektor wydziału zdrowia, współorganizował Małopolską Regionalną Kasę Chorych, inicjował i wdrażał nowe metody finansowania świadczeń zdrowotnych, kształtując nowy system ochrony zdrowia.
(...) Czytaj więcej

dar

Miło nam poinformować, że decyzją Zarządu Grupy Azoty S.A. do naszego Szpitala przekazana została darowizna finansowa w wysokości 250 tys. zł – w ramach wsparcia związanego z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2. Otrzymane środki finansowe pozwoliły nam zakupić dodatkowy sprzęt medyczny jak: przewoźny aparat RTG, respirator reanimacyjno-transportowy, 10 lamp bakteriobójczych przepływowych oraz komorę laminarną..
(...) Czytaj więcej

wfosigw

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie informuje, że rozpoczął w miesiącu lipcu 2020 roku realizację zadania „Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych”. Efektem ekologicznym programu będzie unieszkodliwienie skażonych odpadów medycznych wykorzystywanych w trakcie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


(...) Czytaj więcej

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 03.06.2020r.
w wieku 65 lat odszedł od nas wspaniały lekarz, kolega
i przyjaciel dr n. med. Marek Kuhl.

dar

Przez prawie całe swoje życie zawodowe związany był ze Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, gdzie w roku 1979 po ukończonych na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie studiach, rozpoczął pracę w Szpitalu jako lekarz stażysta. Następnie pracował w Przychodniach Rejonowych Szpitala a potem aż do 2018 roku jako lekarz oddziału chorób wewnętrznych. Stale podnosił swoją wiedzę i doskonalił umiejętności: w roku 1987 zdobywając specjalizację II st. w dziedzinie chorób wewnętrznych, następnie w roku 1989 specjalizację II st. w dziedzinie gastroenterologii a w roku 1990 uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.
(...) Czytaj więcej

dar

W kwietniu br. do Szpitala trafiło urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń. Urządzenie gwarantuje skuteczną dezynfekcję oddziałów intensywnej opieki, oddziałów zakaźnych, sal operacyjnych oraz pooperacyjnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz kadry medycznej. Koszt urządzenia wyniósł 147 600 zł i w całości został pokryty z darowizny przekazanej Szpitalowi przez firmę CANPACK S.A. z siedzibą w Krakowie - w ramach wsparcia związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Serdecznie dziękujemy.
(...) Czytaj więcej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w kwietniu 2020 r. przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.
Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 46 placówek medycznych z terenu województwa. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20.
Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego tj.: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do znieczuleń, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, echokardiografu, skanerów do aparatów RTG, automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR.

(...) Czytaj więcej

dar

Mija 12 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji a widać zbliżający się koniec prac budowlanych. Nowe obiekty – budynek przyszłego Centrum chorób serca oraz łącznik komunikacyjny nabierają ostatecznych kształtów. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
(...) Czytaj więcej

W imieniu Pacjentów oraz Personelu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Darczyńcom naszej placówki za okazaną pomoc i wsparcie.

W ostatnich 3 tygodniach doświadczamy ogromnej życzliwości ze strony dużych i małych przedsiębiorstw oraz wielu osób indywidualnych. Do Szpitala codziennie docierają przesyłki. To środki ochrony indywidualnej: tysiące maseczek ochronnych, przyłbice, kombinezony czy gogle oraz płyny dezynfekcyjne. To pomoc finansowa, która pozwala nam kupić dodatkowy, niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny ratujący życie. To także woda mineralna, artykuły spożywcze oraz podstawowe kosmetyki w postaci kremów do rąk.

Oddolna inicjatywa i łańcuch ludzi o wielkich sercach pokazuje, że w walce z COVID-19 nie jesteśmy sami. Daje nam to również poczucie solidarności społecznej, szacunku i wsparcia dla naszej pracy. Raz jeszcze serdecznie dziękuje Wszystkim Państwu.

Marcin Kuta

Szpital przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 38 szpitali z terenu województwa. dar Projekt zakłada utworzenie i rozwój wspólnej platformy MSIM na poziomie regionalnym, która umożliwi gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy placówkami medycznymi w regionie. W efekcie zostanie ujednolicony i usprawniony proces gromadzenia danych i informacji medycznych a uprawnione podmioty będą mieć zapewniony szybki dostęp do tych danych. (...) Czytaj więcej

dar Za nami 16 Ogólnopolski Ranking Szpitali przeprowadzany cyklicznie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Jak co roku wyłaniana jest „Złota setka” najlepszych szpitali w Polsce. W tym roku, z uwagi na trudną sytuację finansową większości placówek, tylko 202 na ponad 800 szpitali w kraju poddało się ocenie. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w tegorocznej edycji zajął 27 miejsce w Polsce oraz 2 miejsce w Małopolsce. (...) Czytaj więcej


DLA PACJENTA

STRATEGIA WALKI
Z PANDEMIĄ COVID-19
- JESIEŃ 2020

COVID - schemat postepowania

dojazd_banner.jpg, 16kB fundusze UE.jpg fundusze
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2022