start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB logo_malopolska.jpg, 3,1kB logo_unia_europejska.jpg, 2,7kB

POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA LECZENIA
W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

example1

Projekt zrealizowany w latach 2009 – 2010 swoim zakresem objął:

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
- modernizacja pomieszczeń oraz zakup aparatury

Zakres prac modernizacyjnych obejmował:

 • przebudowę i modernizację wszystkich pomieszczeń oddziału
 • całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz gazów medycznych
 • instalację klimatyzacji,

Zmodernizowana powierzchnia – 329,17 m2

Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny:

 • 7 stanowisk reanimacyjnych wraz z kolumnami,
 • 3 respiratory,
 • 2 systemy monitorujące,
 • 1 aparat do hemodializ
 • 1 bronchofiberoskop
 • 1 aparat rentgenowski przyłóżkowy

Oddział po modernizacji liczy 7 stanowisk wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą i podtrzymującą funkcje życiowe pacjentów. Jest jednym z najnowocześniejszych w Małopolsce.

example1

Koszt inwestycji – 1 787 111,41 zł,
w tym prace modernizacyjne: 1 113 174,31 zł i wyposażenie oddziału: 673 937,10 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
1 072 266,83 zł - dotacja w ramach MRPO 2007 - 2013,
346 905,87 zł - dotacja Gminy Miasta Tarnowa,
367 938,71 zł - środki własne Szpitala.

BLOK OPERACYJNY
- doposażenie w aparaturę medyczną i urządzenia

Zakupiono:

 • 1 stół operacyjny
 • 2 lampy operacyjne
 • 2 aparaty do znieczulania ogólnego
 • 4 defibrylatory
 • 1 diatermia chirurgiczna z argonem
 • 1 diatermia chirurgiczna do środowiska wodnego
 • 1 kolonoskop/gastroskop

Zakup sprzętu i aparatury podniósł bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów operacyjnych, umożliwił zwiększenie ich ilości oraz rozszerzenie zakresu. Rocznie w Szpitalu wykonywanych jest ponad 3 tys. dużych zabiegów operacyjnych.

Wartość zakupionego sprzętu – 787 437,09 zł,
w tym środki z dotacji rozwojowej w ramach MRPO – 472 462,22 zł,
dotacja GMT – 157 487,42 zł,
środki własne Szpitala – 157 487,45 zł.

example1

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI
- zakup angiografu

example1

Zakupiono nowoczesny angiograf wraz z dodatkowymi urządzeniami celem zwiększenia możliwości diagnostycznych i leczniczych w zakresie chorób układu krążenia. Rocznie w Szpitalu w oddziałach kardiologii leczonych jest około 3 500 pacjentów. W pracowni hemodynamiki wykonuje się 2 tys. zabiegów koronarografii oraz 1 000 koronaroplastyk.

Wartość urządzenia 2 489 690,70 zł,
w tym dofinansowanie MRPO – 1 493 814,42 zł,
środki GMT – 611 427,79 zł,
środki Szpitala – 384 448,49 zł.

CENTRALNA STERYLIZACJA
- modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia

Zakres prac modernizacyjnych obejmował:

 • przebudowę i modernizację wszystkich pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni
 • całkowitą wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania
 • instalację klimatyzacji i wentylacji

Zmodernizowana powierzchnia – 255,96 m2

Zakupiono:

 • 2 sterylizatory parowe
 • 2 myjnię dezynfektory
 • 1 myjnię ultradźwiękową
 • oraz 276 sztuk pozostałego wyposażenia
example1

Szpital posiadając nowoczesną Centralną Sterylizatornię podniósł bezpieczeństwo pacjentów i pracowników.

Koszt inwestycji – 1 791 026,56 zł,
w tym prace modernizacyjne: 1 016 749,04 zł i wyposażenie oddziału: 774 277,52 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
1 074 615,94 zł dotacja rozwojowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
345 053,72 zł - dotacja Gminy Miasta Tarnowa,
371 356,90 zł środki własne Szpitala.

WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO PROJEKTU 7 002 570,01 zł
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 4 122 163,00 zł
wartość dofinansowania z Gminy Miasta Tarnowa 1 463 876,00 zł
środki własne Szpitala 1 416 531,01 zł
..:: zobacz prezentację
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023