start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB

WSPARCIE PROCESU AKREDYTACJI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
- projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w Szpitalu w 2011 r. przeprowadzona została wizyta akredytacyjna przez zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia – realizującym powyższy projekt.

Szpital przez okres dwóch lat wdrożył przeszło 200 standardów akredytacyjnych obejmujących wszystkie procedury medyczne zachodzące w placówce, w tym m.in.: dotyczące bezpieczeństwa pacjentów w trakcie zabiegów diagnostycznych i operacyjnych, właściwej opieki w okresie pooperacyjnym, leczenia bólu, racjonalnej antybiotykoterapii, profilaktyki choroby zatorowo-zakrzepowej, zapewnienia właściwej ochrony radiologicznej w trakcie wykonywanych badań, zapewnienia jakości wykonywanych badań laboratoryjnych i obrazowych, działań mających na celu redukcję ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych itd. Zostały wdrożone standardy dot. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego czy prowadzenia segregacji, transportu i utylizacji odpadów medycznych, itp.

Wdrożenie wszystkich standardów medycznych do codziennej pracy całej załogi Szpitala ma na celu przede wszystkim podnieść jakość procesu diagnozowania i leczenia, zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów oraz zmniejszyć ryzyko występowania błędów i powikłań.

Zespół ekspertów CMJ potwierdził spełnienie przez Szpital wszystkich wymagań i wydał pozytywną rekomendację Ministrowi Zdrowia. Szpital otrzymał akredytację Ministra Zdrowia w X 2011 r.

example1
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023