start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB logo_malopolska.jpg, 3,1kB logo_unia_europejska.jpg, 2,7kB

WDROŻENIE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU I ARCHIWIZACJI BADAŃ OBRAZOWYCH W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

Projekt zrealizowany w 2011 r. - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

example1

Przedmiotem projektu było wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych oraz ucyfrowienie obrazów RTG i włączenie ich do wdrażanych systemów.

Elementami projektu było:

  • wdrożenie systemu zarządzania zakładem radiologii RIS
  • wdrożenie systemu archiwizacji danych PASC/WEB
  • ucyfrowienie obrazów RTG
  • doposażenie 4 oddziałów szpitalnych w stacje przeglądowe umożliwiające wykorzystanie archiwizowanych obrazów w diagnostyce.

Był to kolejny etap rozbudowy funkcjonującego w Szpitalu systemu informatycznego – całkowicie została ucyfrowiona pracownia rentgenowska Szpitala a ponadto wraz z innymi pracowniami diagnostyki obrazowej (hemodynamiki, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego) objęta jednym elektronicznym systemem.

Projekt pozwolił na przejście z techniki analogowej tj. klasycznych błon RTG i obróbki fotochemicznej, na technikę cyfrową tj. obrazy w światowym standardzie. Wdrożony został także informatyczny system radiologiczny umożliwiający podgląd wszystkich badań diagnostyki obrazowej, ich przetwarzanie i archiwizację w postaci cyfrowej z możliwością natychmiastowego przesłania na oddziały szpitalne i poradnie.

Najistotniejszą zaletą ucyfrowienia są lepsze możliwości diagnostyczne Szpitala – w przeciwieństwie do analogowych metod, które dostarczały tradycyjne zdjęcia, obraz cyfrowy można dowolnie modyfikować: powiększać, zmieniać jego kontrast i zaczernienie. Na monitorze można dokonać niezbędnych pomiarów, wybrać dowolny obszar w celu przeprowadzenia jego szczegółowych oględzin, co umożliwia wyższą wykrywalność zmian i ich precyzyjne określenie.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 820 tys. zł – z czego dotacja ze środków UE wyniosła 615 tys. zł
(75 % wartości projektu), pozostałe środki z budżetu Szpitala.

 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023