start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB logo_malopolska.jpg, 3,1kB logo_unia_europejska.jpg, 2,7kB

ROZBUDOWA SYSTEMU I INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE CELEM ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Przedmiotem projektu była rozbudowa systemu informatycznego Szpitala w celu wprowadzenia elektronicznych rozwiązań w świadczeniu usług zdrowotnych.

Na inwestycję składało się 8 odrębnych niżej wymienionych elementów:

 • Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – po wdrożeniu projektu dokumentacja medyczna jest zapisywana w formie elektronicznej, dzięki czemu personel medyczny uzyskał możliwość szybkiego dostępu do danych i wyników pacjenta oraz historii jego choroby
 • Wdrożenie elektronicznej archiwizacji dokumentów – dokumentacja medyczna będzie archiwizowana i przechowywana w postaci elektronicznej. Pozwoli uporządkować tym samym zasoby informacji, eliminując lub ograniczając do minimum przechowywanie. Zapewni szybki dostęp do informacji o przebiegu wcześniejszych hospitalizacji pacjenta w Szpitalu.
 • Wdrożenie elektronicznej identyfikacji pacjenta – poprzez zakup drukarek opasek na rękę pacjenta oraz tabletów medycznych wyposażonych w skanery kodów kreskowych możliwa stała się elektroniczna identyfikacja pacjenta od momentu przyjęcia aż po wypis.
 • Wdrożenie elektronicznej rejestracji zdarzeń medycznych przy łóżku pacjenta – poprzez zakup tabletów medycznych i aplikacji AMMS personel medyczny zyskał łatwy i szybki dostęp do pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta jednocześnie mając możliwość rejestracji świadczeń i zdarzeń medycznych dotyczących pacjenta bezpośrednio przy jego łóżku.
 • Rejestracja pacjenta do poradni specjalistycznych, - jest to elektroniczna usługa, która umożliwi pacjentom rejestrację on-line do wybranej poradni drogą elektroniczną.
 • Możliwość pobrania i wydruku formularza potwierdzającego dokonaną rezerwację.
 • Możliwość automatycznej komunikacji z pacjentem poradni za pomocą poczty e-mail bądź sms – np. automatyczne przypomnienie o wizycie na dzień przed jej terminem.
 • Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej - ma na celu dostarczyć wystarczającej mocy obliczeniowej do poprawnej i wydajnej pracy wszystkich aplikacji używanych obecnie w Szpitalu i po uzupełnieniu ich o moduły wdrażane w ramach projektu.

W ramach projektu zakupiono:

 • Serwery wirtualizacji
 • Serwer kopii zapasowej
 • Macierz dyskową
 • Zasilanie UPS
 • Bibliotekę taśmową LTO-5
 • oprogramowanie bazodanowe
 • instalację sieci sieci WIFI
 • tablety medyczne
 • drukarki opasek na rękę
 • aplikację AMMS (Asseco Medical Management Solutions (wdrożenie, nadzór autorski, szkolenia)
 • pakiet dokumentacja medyczna (licencja, wdrożenie, formularze, szkolenia)
 • moduł e-Pacjent - funkcjonalność e-rezerwacja (licencja, wdrożenie, szkolenie)
 • przeprowadzenie szkoleń w ramach wdrażanych aplikacji.
Całkowita wartość projektu 1 672 554 zł
Dofinansowanie ze środków UE 855 150 zł
Środki Szpitala 817 404 zł
 
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023