start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
logo_program_regionalny.jpg, 3,3kB logo_malopolska.jpg, 3,1kB logo_unia_europejska.jpg, 2,7kB

SZPITAL PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM – POPRAWA OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUBREGIONIE TARNOWSKIM POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ
SZPITALA im. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015 - współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; Działanie 6.3 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego.

Zakres rozbudowy i modernizacji Szpitala:

  • budowa nowego budynku – pawilonu,
  • budowa przewiązek komunikacyjnych;
  • przebudowa budynków Pawilonu Nr I i Nr II oraz Budynku Administracji;
  • przebudowa istniejącego wjazdu z ul. Starodąbrowskiej;
  • przebudowa części wewnętrznego układu drogowego i miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem terenu;
  • wykonanie infrastruktury technicznej.
Podstawowym elementem projektu była budowa nowego budynku – pawilonu wraz z systemem wychodzących
z niego przewiązek komunikacyjnych. Pozwoliło to utworzyć funkcjonalną całość 6 budynków Szpitala w tym wszystkich pawilonów związanych z hospitalizacją pacjentów.

W nowym obiekcie zlokalizowane zostały:

  • parter - izby przyjęć, rejestracja, specjalistyczne gabinety konsultacyjne;
  • I piętro - sale zabiegowe kardiologii inwazyjnej i angiologii oraz centralna pracownia endoskopowa;
  • II piętro - blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi.

Połączenie nowego budynku z istniejącą infrastrukturą Szpitala zapewnione zostało dzięki wybudowanemu systemowi przewiązek komunikacyjnych. Z poziomu parteru nowy obiekt połączony został za pomocą dwóch przewiązek z Budynkiem Chirurgii i Pawilonem Nr I. Natomiast z poziomu I piętra nastąpiło połączenie z najbardziej oddalonym Pawilonem Nr II i Budynkiem Administracji oraz z Pawilonem Nr I. Dzięki połączeniu korytarzowemu pomiędzy w/w budynkami uzyskało się sprawną komunikację wewnętrzną całego zespołu szpitalnego.

Przebudowa zagospodarowania terenu dotyczyła części wewnętrznego układu drogowego i miejsc parkingowych (82 miejsca, w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz rozbudowy istniejącej kanalizacji opadowej, wykonanie częściowego oświetlenia terenu i przebudowy infrastruktury technicznej oraz wjazdu od ul. Starodąbrowskiej. Parking wyposażony został w system lokalizacji pojazdów pracowników Szpitala.

Nowy budynek, przewiązki komunikacyjne oraz pozostała infrastruktura są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu pozwoliła rozwiązać problemy w funkcjonowaniu placówki a jednocześnie sprawiła,
że kompleks budynków Szpitala stworzył spójną architektonicznie całość.

Całkowita wartość projektu 14 195 207 zł
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 10 572 153 zł
dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Tarnowa 1 500 000 zł
środki własne Szpitala 2 123 053
  
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2022