start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie w kwietniu 2020 r. przystąpił – w formule partnerstwa - do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.
Liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami 46 placówek medycznych z terenu województwa. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20.

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego tj.: aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego, aparatu do znieczuleń, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, echokardiografu, skanerów do aparatów RTG, automatycznego systemu zamkniętego do real time PCR.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój  usług  zdrowotnych  i  społecznych ukierunkowanych  na  walkę  z  epidemią  COVID-19. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.04.2020 - 31.12.2020

Dofinansowanie projektu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - 1 040 369 złW ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 1” Szpital w II półroczu 2020 roku ostatecznie zakupił ze środków Unii Europejskiej skierowanych na walkę z COVID-19 niżej wymieniony sprzęt i aparaturę medyczną:

  • aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego
  • aparat do znieczulenia
  • automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
  • echokardiograf
  • platformę do obserwacji parametrów hemodynamicznych
  • skanery do aparatu RTG
  • myjnie dezynfektory do kaczek, basenów itp.
  • myjnię ultradźwiękową przelotową oraz myjnię ultradźwiękową

Wartość sprzętu – 1 040 369 zł; zakup w całości został sfinansowany ze środków UE.


30 grudnia 2020

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023