start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny W IV kwartale 2020 roku Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20. Projekt jest realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami placówki medyczne z terenu województwa.

Projekt jest kontynuacją projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Jego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią koronawirusa w Małopolsce.
Zakres wsparcia w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obejmuje dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego tj. tomografu komputerowego oraz zakup 3 szt. bramek dezynfekcyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Planowany okres realizacji projektu: do 30.06.2021

Dofinansowanie projektu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - 1 520 000 zł Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zakończył w miesiącu wrześniu 2021. realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Projekt był realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu było Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych) a partnerami placówki medyczne z terenu województwa. Była to kontynuacja projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią koronawirusa w Małopolsce.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie otrzymał dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego tj. tomografu komputerowego, echokardiografu, przyłóżkowego aparatu RTG, automatycznego urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji. Sprzęt trafił do specjalistycznych pracowni zwiększając możliwości wykonania badań diagnostycznych – zarówno w okresie pandemii jak i podczas normalnego funkcjonowania Szpitala. Ponadto zakupione zostały 3 bramki dezynfekcyjne zainstalowane w głównych wejściach do placówki a także 5 materacy przeciwodleżynowych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 2,9 mln zł w tym dofinansowanie UE wyniosło 1,5 mln zł, pozostałe 1,4 mln zł pochodziło ze środków własnych Szpitala.Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023