start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny W IV kwartale 2020 roku Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”. Numer projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20. Projekt jest realizowany w formule partnerstwa; liderem projektu jest Województwo Małopolskie a partnerami placówki medyczne z terenu województwa.

Projekt jest kontynuacją projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Jego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią koronawirusa w Małopolsce.
Zakres wsparcia w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obejmuje dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego tj. tomografu komputerowego oraz zakup 3 szt. bramek dezynfekcyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Priorytet 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Planowany okres realizacji projektu: do 30.06.2021

Dofinansowanie projektu Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - 1 520 000 zł

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2022