start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Projekty unijne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Nasza placówka realizuje grant nr OZ-431-1-29/21 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 53, placówki Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 18 600 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 2 790 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

W wyniku realizacji grantu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zostanie doposażony w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami m.in.: defibrylator, koncentrator tlenu, ssak elektryczny, nebulizator, aparaty do mierzenia ciśnienia, termometry bezdotykowe. Ponadto ZOL zostanie doposażony w środki ochrony indywidualnej dla personelu i pacjentów takie jak: kombinezony ochronne, jednorazowe maseczki chirurgiczne oraz rękawiczki jednorazowe.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023