start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

logo_UE.jpg

"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" w części " Zarządzanie Bezpieczeństwem Opieki".

 • projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
 • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
 • dofinansowanie projektu z UE: 12 638 788,93 zł.

Realizator Projektu:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
www.cmj.org.pl

Cel projektu:


 • poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego
 • zwiększenie liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości
 • budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej

Okres realizacji projektu:

CMJ będzie realizować projekt od 01 października 2016 do 30 czerwca 2019 r., natomiast każdy szpital uczestniczący w projekcie otrzyma kompleksowe wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne

Korzyści dla szpitala z udziału w projekcie:


 • Uzyskanie materiałów informacyjnych: Bezpieczeństwo pacjenta i monitorowanie zdarzeń niepożądanych w szpitalach
 • Uczestnictwo kadry zarządzającej i liderów (maksymalnie 4 osoby ze szpitala) w 1 dniowym seminarium nt. bezpieczeństwa opieki, wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych; miejsce seminarium: Kraków.
 • Uczestnictwo personelu szpitala (30 osób z każdego szpitala) w 2-dniowym szkoleniu w siedzibie szpitala nt. bezpieczeństwa opieki, organizacji i wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych.
 • Monitorowanie postępów wdrożenia systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w trakcie realizacji projektu.
 • telekonferencję – godzinną z każdym z 25 szpitali – opiniowanie przesłanych dokumentów dotyczących organizacji systemu w szpitalu, konsultacja bieżąca,
 • opiniowanie przesyłanych do CMJ list zgłoszonych zdarzeń niepożądanych oraz raportów z przeprowadzonych analiz najczęściej występujących zdarzeń i planu poprawy,
 • możliwość przeprowadzenia wizyty oceniającej postęp wdrożenia sytemu przez zespołu projektowy, ekspertów zewnętrznych lub pracowników Ministerstwa Zdrowia, jako jednostki nadzorującej realizację projektu.
 • Udział 2 osób ze szpitala – liderów - w warsztatach organizowanych dla wszystkich uczestników programu nt. prowadzenia analizy źródłowej
 • Uzyskanie raportu podsumowującego wdrożenie systemu zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023