start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

Grant dla ZOL-u w walce z COVID 19

logo_UE.jpg

"Grant dla ZOL-u w walce z COVID 19".

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”
Projekt obejmuje dofinansowanie przez okres 4 miesięcy br. wynagrodzeń pracowników Zakładu opiekuńczo-leczniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia się pacjentów zrezygnowali z innych miejsc zatrudnienia. Ponadto w ramach projektu zakupiono dla personelu ZOL-u środki ochrony osobistej.

Okres realizacji projektu: maj – sierpień 2020 r.
Wartość projektu: 167864,81 zł


Okres realizacji II części projektu: wrzesień - grudzień 2020 r.
Wartość projektu: 159 tysięcy zł

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023