start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
INFORMACJE OGÓLNE

Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000005909 oraz Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008482.

Szpital posiada akredytację medyczną Ministra Zdrowia - Zakres akredytacji obejmuje wdrożenie przeszło 200 standardów akredytacyjnych, obejmujących wszystkie procedury medyczne zachodzące w placówce, a także standardów dotyczących m. in. stosowania bezpiecznego sprzętu i aparatury medycznej, zapewnienia właściwej dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego, itp.

Szpital posiada certyfikaty jakości w zakresie: wieloprofilowe leczenie stacjonarne, operacyjne
i zachowawcze, rehabilitacja lecznicza, leczenie ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych, ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne w tym: endoskopowe, ultrasonograficzne z zakresu tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego diagnostyki specjalistycznej w tym laboratoryjnej i obrazowej, świadczenia w Izbie Przyjęć, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze:

 • ISO 9001:2008 – wdrożenie systemu zarządzania jakością
 • ISO/IEC 27001:2013 – wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • BS OHSAS 18001:2007 – wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ISO 22000:2005 - wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Szpital posiada certyfikat "Szpital bez bólu" - potwierdzenie wprowadzenia najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego

Szpital zapewnia pacjentom:

 • całodobową, pełną diagnostykę i leczenie w 12 oddziałach szpitalnych, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, stacji dializ, bloku operacyjnym, pracowni hemodynamiki, oraz pracowniach diagnostyki medycznej (laboratorium, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej)
 • leczenie i konsultacje specjalistyczne w 12 specjalistycznych poradniach przyszpitalnych
 • pielęgniarską opiekę długoterminową w domu chorego
 • profilaktykę zdrowotną

Szpital świadczy usługi zdrowotne:

 • bezpłatnie – osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy medycznej,
 • odpłatnie – osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów.

Szpital jest laureatem:

 • Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali Publicznych w kategorii "Najlepszy Szpital w Polsce" 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 • Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2006
 • wyróżnionym w Konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2007
 • Konkursu "Firma Równych Szans" 2007 za wysoką świadomość społeczną oraz gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Konkursu "Firma Równych Szans" 2007 - III miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw w obszarze wynagrodzeń oraz łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi
 • Konkursu Firma Nieprzeciętnie Przyjazna Mamie 2007
 • Perły Medycyny 2008
 • Znamy i dbamy o prawo mamy 2016 – III miejsce w kategorii warunki
 • Modernizacja Roku 2015 – I miejsce w kategorii obiektów ochrony zdrowia i pomocy społecznej

W kaplicy szpitala można też skorzystać ze wsparcia duchowego:
Link do strony Kapelana Szpitala www.sanktuariummbfatimskiejtarnow.eu/duszpasterstwo/kapelan.html

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018