start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

KONKURSY - OFERTY PRACY

2017-05-08
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.) oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015. 581 z późn. zm.)


ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w godzinach podstawowej ordynacji i godzinach dyżuru medycznego w następujących rodzajach świadczeń medycznych:

I. Świadczenia medyczne udzielane w oddziałach szpitalnych w zakresie:
 1. chorób wewnętrznych,
 2. chorób płuc,
 3. geriatrii,
 4. ginekologii,
 5. kardiologii,
 6. neonatologii
II. Świadczenia medyczne udzielane w Izbie Przyjęć Szpitala
III. Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Przyjmujemy oferty lekarzy w ramach indywidualnych, specjalistycznych praktyk lekarskich o odpowiednich kwalifikacjach.

Okres udzielania świadczeń: do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty powinny być składane według zasad określonych w specyfikacji dostępnej w Dziale Kadr i Szkolenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13 (budynek A pok. nr 20), nr telefonu: 014 6310484 lub na stronie Szpitala: www.ssz.tar.pl

Miejscem składania ofert jest sekretariat (budynek A pok. nr 13) w od 7.30- do 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 9.06.2017r. o godz.11.00, (z wyjątkiem pkt 6 w ust.I, - termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2017r.o godz.11.00 i otwarcie ofert nastąpi 30.05.2017r. o godz.12.00)

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 9.06.2017r. o godz. 12.00 w pok. nr 18 (budynek A)

Termin związania z ofertą: 90 dni od terminu składania ofert.

→  pobierz ogłoszenie →  specyfikacja →  formularz ofertowy

2017-02-16
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
zatrudni osobę na stanowisko informatyka
Wymagania:
- wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe z  doświadczeniem minimum dwa lata na podobnym stanowisku,
- biegła znajomość systemów operacyjnych, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,
- umiejętność instalacji i administracji MS Windows Server 2003/2008/2012 R2,
- podstawowa znajomość języka SQL (baza danych Oracle),
- znajomość budowy sprzętu komputerowego i peryferii - umiejętność lokalizacji i usuwania podstawowych usterek,
- umiejętność konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi, znajomość zagadnień sieci komputerowych,
- umiejętność pracy pod presją czasu,

Umiejętności, które będą dodatkowym atutem:
- doświadczenie w systemach InfoMedica/AMMS (część biała i szara),
- znajomość systemów RIS / PACS,
- znajomość systemów RCP i KD,
- doświadczenie w administrowaniu systemami wirtualizacji (np. Hyper-V),
- doświadczenie w administrowaniu i instalacji systemów Linux,
- administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi - organizacja ruchu, konfiguracja sieci wirtualnych,
- doświadczenie w administrowaniu urządzeniami klasy UTM,
- znajomość zagadnień związanych z tworzeniem oraz obsługą stron WWW: HTML, CSS, PHP,
- znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej

Cechy osobowe:
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność słuchania i wysławiania się, skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.

Szpital oferuje:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- praca na jedną zmianę od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.05,
- przyjazna atmosfera pracy w zespole,
- możliwość rozwoju własnych kompetencji.

Oferty (list motywacyjny, curriculum vitae) należy kierować do dnia 24 luty 2017r. na adres: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13.


2017-02-06
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
zatrudni osobę na stanowisko ds. zamówień publicznych
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach publicznych
- bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów ustaw i przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
- praktyczna umiejętność samodzielnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych
- znajomość obsługi pakietu MsOffice, w tym Excell,
- dobrze rozwinięte umiejętności analityczne, skrupulatność i przywiązywanie wagi do szczegółów,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- odpowiedzialność i terminowość w realizacji powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- curriculum vitae

Oferty należy kierować do dnia 17 lutego 2017r. na adres: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych, tel. 14 6310341


2016-09-21
OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015. 581 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji
w godzinach podstawowej ordynacji i godzinach dyżuru medycznego
w następujących rodzajach świadczeń medycznych:
 • Świadczenia medyczne udzielane w oddziałach szpitalnych w zakresie:
  • chorób wewnętrznych,
  • chorób płuc,
  • geriatrii,
  • ginekologii,
  • kardiologii,
  • neonatologii,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • Świadczenia medyczne udzielane w Izbach Przyjęć Szpitala.
 • Świadczenia medyczne udzielane w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Przyjmujemy oferty lekarzy w ramach indywidualnych, specjalistycznych praktyk lekarskich o odpowiednich kwalifikacjach.

Okres udzielania świadczeń: do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty powinny być składane według zasad określonych w specyfikacji dostępnej w Dziale Kadr i Szkolenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13(budynek A pok. nr 20),
nr telefonu: 014 6310484 lub na stronie Szpitala: www.ssz.tar.pl
Miejscem składania ofert jest sekretariat (budynek A pok. nr 13) w terminie do dnia 30 września 2016 r.
w godzinach od 7.30- do 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2016r. o godz. 14.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.09.2016r. o godz. 14.30 w pok. nr 18 (budynek A)

Termin związania z ofertą: 60 dni od terminu składania ofert.

UWAGA!
Przedłuża się termin składania ofert w zakresie udzielania świadczeń medycznych:

 • w oddziałach szpitalnych i w Izbach Przyjęć Szpitala (pkt I. i pkt II. ogłoszenia) - termin składania ofert upływa w dniu 7.10.2016r. o godz.11.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.10.2016r. o godz. 12.00.
 • w Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii (pkt III. ogłoszenia) - termin składania ofert upływa
  w dniu 5.10.2016r. o godz. 10.00.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.10.2016r. o godz.11.00.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zastrzega sobie prawo decyzji o zawarciu umowy z wyłonionymi przez Komisję Konkursową Oferentami, odwołania konkursu, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, pozostawienia go bez rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

→  pobierz ogłoszenie →  pobierz specyfikację →  pobierz formularz ofertowy →  pobierz oświadczenie
2016-08-23
OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne,
które będą realizowane w związku z projektem "ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO
- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim" dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich konsultacji ginekologicznych w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu kobiet w I i II trymestrze ciąży.

Zakres świadczeń w ramach programu dla kobiet planujących ciążę obejmuje udzielenie 67 konsultacji których zakres może objąć:

 • w przypadku pierwszej wizyty: badanie fizykalne, ginekologiczne, piersi,
 • w przypadku drugiej wizyty: badanie USG oraz interpretację zleconych badań analitycznych

Zakres świadczeń w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu obejmuje: wykonanie ok. 100 badań USG

 • kobietom w I trymestrze ciąży i ocena takich markerów jak:
  • przezierność karkową (NT),
  • obecność kości nosowej (NB),
  • kąt czołowo-żuchwowy.
 • lub

 • kobietom w II trymestrze w kierunku wczesnego wykrycia wad rozwojowych płodu i łożyska oraz badanie serca płodu (echokardiografia) obejmujące:
  • biometrię płodu (BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu),
  • ocenę budowy płodu,
  • ocenę łożyska, jego lokalizację, stopień dojrzałości wg Grannuma,
  • ocenę sznura pępowinowego,
  • ocenę objętości płynu owodniowego,
  • ocenę położenia serca,
  • ocenę wielkości serca, 
  • ocenę czterojamowości serca,
  • ocenę rytmu serca,
  • ocenę skrzyżowania dużych naczyń. 

Zlecający wymaga aby:

 • świadczenia realizowane były przez lekarza posiadającego specjalizację z ginekologii i położnictwa,
 • świadczenia były realizowane na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i przy użyciu sprzętu i aparatury zlecającego,
 • świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (wzór dostarcza zlecający),

Wykonawca zapewni realizację udzielania świadczeń od momentu podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szpitala, pokój nr 13 w terminie
do dnia 30 sierpnia 2016r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert w poszczególnych specjalnościach w toku postępowania konkursowego.

Zastrzega się wybór najlepszych ofert

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

→  pobierz specyfikację
2016-08-23
OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne, które będą realizowane w związku z projektem "ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO"
- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim” dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013.217)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych
A.  w zakresie wykonania badań i konsultacji echokardiograficznych (ECHO) serca noworodków wraz z opisem,
B.  w zakresie wykonywania badań USG stawów biodrowych noworodków wraz z opisem.

Zlecający wymaga aby:

 • w zakresie realizacji pkt A świadczenia realizowane były przez lekarza posiadającego specjalizację z kardiologii dziecięcej oraz aktualną praktykę zawodową w tym zakresie w ośrodkach klinicznych lub szpitalnych,
 • w zakresie realizacji pkt B świadczenia były realizowane przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu ortopedii i uprawnienia do wykonywania badań usg stawów biodrowych, w tym diagnostyki i leczenia dysplazji stawów biodrowych oraz posiadającego doświadczenie w wykonywaniu tego typu badań,
 • świadczenia były realizowane na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i przy użyciu sprzętu i aparatury zlecającego,
 • świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (wzór dostarcza zlecający),
 • świadczenia były wykonywane najpóźniej w ciągu dwóch dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez zlecającego lub za zgodą zlecającego w innym ustalonym terminie.

Wykonawca zapewni realizację udzielania świadczeń od momentu podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016r. przewidywanej liczby badań:

Nazwa badania Liczba badań
a. badanie echokardiograficzne ok. 200
b. badanie usg stawów biodrowych ok. 150

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szpitala, gabinet nr 13
w terminie do dnia 30 sierpnia 2016r. do godziny 1400

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2016r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert w poszczególnych specjalnościach w toku postępowania konkursowego.

Zastrzega się wybór najlepszych ofert

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

→  pobierz specyfikację
2016-06-02
OGŁOSZENIE
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni lekarzy specjalistów
lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie:
 • chorób wewnętrznych,
 • chorób płuc,
 • radiologii i diagnostyki obrazowej.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni również lekarzy
do udzielania świadczeń zdrowotnych:
 • w zakresie konsultacji psychiatrycznych,
 • w Izbach Przyjęć: praca w godzinach dopołudniowych lub w ramach dyżurów medycznych,
 • w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Warunki pracy, tj. forma i wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty należy kierować na adres:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

Kontakt telefoniczny:
tel. 014 63 10 606, 014 63 10 484,
fax: 014 621 36 37 e-mail: kadry@ssz.tar.pl

→  pobierz ogłoszenie
2016-05-12
OGŁOSZENIE
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni lekarzy specjalistów
lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji, w tym:
 • lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychiatrycznych,
 • lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbach Przyjęć: praca w godzinach dopołudniowych lub
  w ramach dyżurów medycznych,
 • lekarza do udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

Warunki pracy do uzgodnienia

Oferty należy kierować na adres:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

Kontakt telefoniczny:
tel. 014 63 10 606, 014 63 10 484,
fax: 014 621 36 37 e-mail: kadry@ssz.tar.pl

→  pobierz ogłoszenie
2016-04-29
OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne,
które będą realizowane w związku z projektem "ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO
- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim" dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich konsultacji ginekologicznych w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu kobiet w I i II trymestrze ciąży.

Zakres świadczeń w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu obejmuje: wykonanie ok. 200 badań USG

 • kobietom w I trymestrze ciąży i ocena takich markerów jak:
  • przezierność karkową (NT),
  • obecność kości nosowej (NB),
  • kąt czołowo-żuchwowy.
 • lub

 • kobietom w II trymestrze w kierunku wczesnego wykrycia wad rozwojowych płodu i łożyska oraz badanie serca płodu (echokardiografia) obejmujące:
  • biometrię płodu (BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu),
  • ocenę budowy płodu,
  • ocenę łożyska, jego lokalizację, stopień dojrzałości wg Grannuma,
  • ocenę sznura pępowinowego,
  • ocenę objętości płynu owodniowego,
  • ocenę położenia serca,
  • ocenę wielkości serca, 
  • ocenę czterojamowości serca,
  • ocenę rytmu serca,
  • ocenę skrzyżowania dużych naczyń. 

Zlecający wymaga aby:

 • świadczenia realizowane były przez lekarza posiadającego specjalizację z ginekologii i położnictwa,
 • świadczenia były realizowane na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i przy użyciu sprzętu i aparatury zlecającego,
 • świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (wzór dostarcza zlecający),

Wykonawca zapewni realizację udzielania świadczeń od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2016r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szpitala, pokój nr 13 w terminie do dnia 05.05.2016r. do godziny 1400

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2016r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert w poszczególnych specjalnościach w toku postępowania konkursowego.

Zastrzega się wybór najlepszych ofert

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

→  pobierz specyfikację
2016-04-21
OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne, które będą realizowane w związku z projektem "ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO"
- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim” dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013.217)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń medycznych
A.  w zakresie wykonania badań i konsultacji echokardiograficznych (ECHO) serca noworodków wraz z opisem,
B.  w zakresie wykonywania badań USG stawów biodrowych noworodków wraz z opisem.

Zlecający wymaga aby:

 • w zakresie realizacji pkt A świadczenia realizowane były przez lekarza posiadającego specjalizację z kardiologii dziecięcej oraz aktualną praktykę zawodową w tym zakresie w ośrodkach klinicznych lub szpitalnych,
 • w zakresie realizacji pkt B świadczenia były realizowane przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu ortopedii i uprawnienia do wykonywania badań usg stawów biodrowych, w tym diagnostyki i leczenia dysplazji stawów biodrowych oraz posiadającego doświadczenie w wykonywaniu tego typu badań,
 • świadczenia były realizowane na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i przy użyciu sprzętu i aparatury zlecającego,
 • świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (wzór dostarcza zlecający),
 • świadczenia były wykonywane najpóźniej w ciągu dwóch dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez zlecającego lub za zgodą zlecającego w innym ustalonym terminie.

Wykonawca zapewni realizację udzielania świadczeń od momentu podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2016r. przewidywanej liczby badań:

Nazwa badania Liczba badań
a. badanie echokardiograficzne ok. 500
b. badanie usg stawów biodrowych ok. 500

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szpitala, gabinet nr 13
w terminie do dnia 28 kwietnia 2016r. do godziny 1400

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 1430 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert w poszczególnych specjalnościach w toku postępowania konkursowego.

Zastrzega się wybór najlepszych ofert

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

→  pobierz specyfikację
2015-12-07
OGŁOSZENIE
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ogłasza konkurs na świadczenia medyczne,
które będą realizowane w związku z projektem "ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO
- program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim" dofinansowanego
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich konsultacji ginekologicznych w ramach programu profilaktycznego dla kobiet planujących ciąże oraz programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu kobiet w I i II trymestrze ciąży.

Zakres świadczeń w ramach programu dla kobiet planujących ciążę obejmuje udzielenie 400 konsultacji
200 kobietom (po dwie konsultacje dla każdej kobiety).

Na świadczenie dla każdej kobiety wchodzi wykonanie jednego

 • badania fizykalnego,
 • badania ginekologicznego,
 • badania piersi,
 • badania USG,
 • interpretację zleconych badań analitycznych. 

Zakres świadczeń w ramach programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad rozwojowych płodu obejmuje:

 • wykonanie ok. 100 badań USG kobietom w I trymestrze ciąży i ocena takich markerów jak:
  • przezierność karkową (NT),
  • obecność kości nosowej (NB),
  • kąt czołowo-żuchwowy.
 • wykonanie ok. 100 badań USG kobietom w II trymestrze w kierunku wczesnego wykrycia wad rozwojowych płodu i łożyska oraz badanie serca płodu (echokardiografia) obejmujące:
  • biometrię płodu (BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu),
  • ocenę budowy płodu,
  • ocenę łożyska, jego lokalizację, stopień dojrzałości wg Grannuma,
  • ocenę sznura pępowinowego,
  • ocenę objętości płynu owodniowego,
  • ocenę położenia serca,
  • ocenę wielkości serca, 
  • ocenę czterojamowości serca,
  • ocenę rytmu serca,
  • ocenę skrzyżowania dużych naczyń. 

Zlecający wymaga aby:

 • świadczenia realizowane były przez lekarza posiadającego specjalizację z ginekologii i położnictwa,
 • świadczenia były realizowane na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i przy użyciu sprzętu i aparatury zlecającego,
 • świadczenia były rozliczane z zamawiającym na podstawie prawidłowo wypełnionej dokumentacji (wzór dostarcza zlecający),

Wykonawca zapewni realizację udzielania świadczeń od momentu podpisania umowy do dnia 31.08.2016r.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szpitala, pokój nr 13 w terminie do dnia 30.12.2015r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2015r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert w poszczególnych specjalnościach w toku postępowania konkursowego.

Zastrzega się wybór najlepszych ofert

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

→  pobierz specyfikację
2015-11-09
OGŁOSZENIE
O KONKURSIE OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Dyrektor
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie
na podstawie art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015.618 z późn. zm.)
oraz art. 146 ust.1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152 , art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015. 581 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji
w godzinach podstawowej ordynacji i godzinach dyżuru medycznego
w następujących rodzajach świadczeń medycznych:
 • Świadczenia medyczne udzielane w oddziałach szpitalnych w zakresie:
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • chirurgii ogólnej,
  • chorób wewnętrznych,
  • chorób płuc,
  • chorób zakaźnych,
  • dermatologii,
  • geriatrii,
  • ginekologii i położnictwa,
  • kardiologii,
  • kardiochirurgii,
  • medycyny rodzinnej,
  • neonatologii,
  • pediatrii,
  • psychiatrii,
  • rehabilitacji,
 • Świadczenia medyczne udzielane w:
  • Izbie Przyjęć Szpitala,
  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej.
 • Konsultacji z dziedziny ginekologii i położnictwa poza godzinami ordynacji dla potrzeb szpitala.

Przyjmujemy oferty lekarzy w ramach indywidualnych, specjalistycznych praktyk lekarskich o odpowiednich kwalifikacjach.

Okres udzielania świadczeń: do indywidualnego uzgodnienia.

Oferty powinny być składane według zasad określonych w specyfikacji dostępnej w Dziale Kadr i Szkolenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, ul. Szpitalna 13(budynek A pok. nr 20),
nr telefonu: 014 6310484 lub na stronie Szpitala: www.ssz.tar.pl
Miejscem składania ofert jest sekretariat (budynek A pok. nr 13) w terminie od dnia 9.11.2015r. do dnia 30.11.2015r.
w godzinach od 8.00 - do 15.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015r. o godz. 14.00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.11.2015r. o godz. 15.00 w pok. nr 19 (budynek A)

Termin związania z ofertą: 60 dni od terminu składania ofert.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie zastrzega sobie prawo decyzji o zawarciu umowy z wyłonionymi przez Komisję Konkursową Oferentami, odwołania konkursu, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, pozostawienia go bez rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

→  pobierz specyfikację →  pobierz formularz ofertowy
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2017