start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

KONKURSY - OFERTY PRACY

2019 05 21
Ogłoszenie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy do pracy w Laboratorium.
Forma i wymiar zatrudnienia oraz warunki płacy – do indywidualnego uzgodnienia.


Zadania na stanowisku:

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych od pacjentów
Przyjmowanie materiału przysłanego do pracowni, sprawdzanie właściwego oznakowania materiału i skierowania.
Wykonywanie czynności przygotowawczych oraz badań analitycznych - zgodnie z obowiązującymi metodami oraz zasadami określonymi przepisami ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z późn.zm))Oferty należy kierować na adres:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Dział Kadr i Szkolenia

Kontakt telefoniczny:
tel. 14 63 10 606, 14 63 10 484,
fax: 14 621 36 37 e-mail: kadry@ssz.tar.pl

2019 01 09
Ogłoszenie

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni lekarzy specjalistów lub lekarzy będących w trakcie specjalizacji w następujących rodzajach świadczeń medycznych:

  • chorób wewnętrznych,
  • geriatrii,
  • kardiologii,
  • rehabilitacji

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie zatrudni również lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych:

  • w Izbach Przyjęć: praca w godzinach dopołudniowych lub w ramach dyżurów medycznych,
  • w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Warunki pracy, tj. forma zatrudnienia, wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – do indywidualnego uzgodnienia.


Oferty należy kierować na adres:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Dział Kadr i Szkolenia

Kontakt telefoniczny:
tel. 14 63 10 606, 14 63 10 484,
fax: 14 621 36 37 e-mail: kadry@ssz.tar.pl

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019