start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I NACZYNIOWEJ

example1
ORDYNATOR ODDZIAŁU: lek. med. Stanisław Łakoma specjalista chirurgii ogólnej specjalista chirurgii onkologicznej certyfikat endoskopii diagnostycznej i operacyjnej TCHP

Kontakt telefoniczny:
Ordynator: 14 63 10 463
Dyżurka lekarska: 14 63 10 320
Dyżurka pielęgniarska: 14 63-10 352
Sekretariat: 14 63 10 379
Sekretarki medyczne: Dorota Wójcik i Barbara Malik

PROFIL ODDZIAŁU:

 • zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej metodami klasycznymi oraz chirurgii minimalnie inwazyjnej (laparoskopia, endoskopia operacyjna, zabiegi pod kontrolą USG),
 • badania i zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego w trybie ambulatoryjnym,
 • pełnoprofilowa diagnostyka USG z BACC i BGI (biopsją cienko i grubo - igłową), mammotomie,
 • w zabiegach onkologicznych istnieje stała możliwość wykonywania śródoperacyjnego badania histopatologicznego (intra),
 • oddział pracuje w systemie planowym. Pacjenci mają możliwość diagnostyki ambulatoryjnej i kontynuacji leczenia w Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Naczyniowej, Pracowni Endoskopii oraz korzystania
  z pionu diagnostycznego szpitala (RTG , USG, TK, MNR, Zakład Patomorfologii).

W poradniach prowadzone jest także przygotowywanie pacjentów do zabiegów operacyjnych. Terminy operacji wyznaczane są w dni robocze w Chirurgicznej Izbie Przyjęć według harmonogramu. Oddział przyjmuje rocznie
ok. 1300 pacjentów i wykonuje ok. 1000 zabiegów.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Oddział specjalizuje się w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego (jelito grube, żołądek) i minimalnie inwazyjnej chirurgii dróg żółciowych (laparoskopia i zabiegi endoskopowe pod kontrolą RTG).

W oddziale przeprowadza się:

 • zabiegi operacyjne m.in. przełyku, żołądka, dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego, jelita grubego (niskie przednie resekcje odbytnicy z zachowaniem zwieraczy),
 • tarczycy,
 • piersi (usunięcie piersi z węzłami chłonnymi pachy oraz operacje oszczędzające w tym mammotomie),
 • nowotworów skóry (rak, czerniak) i wybranych nowotworów tkanek miękkich,
 • laparoskopowe (usunięcie pęcherzyka żółciowego, wyrostka, cyst wątroby, pobranie węzłów chłonnych z jamy brzusznej i diagnostyka zmian ogniskowych wątroby),
 • ERCP i endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych, protezowanie (protezy sztywne i samorozprężalne nowotworów dróg żółciowych, wątroby i trzustki),
 • zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego (podwiązywanie żylaków przełyku, rozszerzanie przełyku
  w achalazji, implantacje protez samorozprężalnych do przełyku, PEG-przezskórne endoskopowe gastrostomie, polipektomie),
 • operacje żylaków, embolektomie tętnic kończyn i kwalifikacje (USG DD, angio CT) do zabiegów na aorcie
  i tętnicach kończyn dolnych (3 lekarzy w trakcie specjalizacji),
 • operacje przepuklin (implantacje siatek przepuklinowych).

LEKARZE ODDZIAŁU:

 • lek. Mariusz Majewski - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, certyfikat USG (diagnostyczne i zabiegowe),
 • lek. Zbigniew Szulecki - specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat endoskopowy TCHP,
 • lek. Tomasz Bartuzi – specjalista chirurgii ogólnej,
 • lek. Albert Ziętek - specjalista chirurgii ogólnej,
 • lek. Paweł Oleksy - specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat endoskopowy TCHP,
 • lek. Jan Miękisz – specjalista chirurgii ogólnej, certyfikat USG (diagnostyczne i zabiegowe) w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej,
 • lek. Janusz Stec - specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej,
 • lek. Łukasz Wojtarowicz - specjalista chirurgii ogólnej,
 • lek. Artur Wozowicz – lek. Rezydent, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej,
 • lek. Paweł Sobieraj – lek. Rezydent, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.
P.O. PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA: mgr pielęgniarstwa Małgorzata Rudzińska specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Zespół pielęgniarski to 21 osób stale podnoszących swoje kwalifikacje (w tym 5 mgr pielęgniarstwa,
15 pielęgniarek z licencjatem oraz 14 ze specjalizacją z pielęgniarstwa chirurgicznego).

Oddział po generalnym remoncie i modernizacji dysponuje 36 łóżkami na 10 salach (z TV i WI-FI) oraz
3 stanowiskami na sali pooperacyjnej, salą opatrunkową i Pracownią Endoskopii wyposażoną w zestaw videoendoskopów Pentax, myjnię i diatermię z  koagulacją w osłonie argonu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019