start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA ANALITYCZNA

KIEROWNIK: mgr Marta Janicka
Kontakt telefoniczny:
Kierownik  
Sekretariat Laboratorium: 146310334
FAX: 146310120

e-mail:   laboratorium@ssz.tar.pl

Pracownie  
Biochemii Klinicznej i Immunochemii: 146310335
Hematologii i Koagulologii: 146310348
Analiz Ogólnych: 146310435
Mikrobiologii: 146310370
Serologii Transfuzjologicznej: 146310410

Laboratorium przyjmuje pacjentów i wykonuje badania:

 • analityczne i serologiczne codziennie:
  • 24h
  • 7 dni w tygodniu
 • mikrobiologiczne: od poniedziałku do piątku: 7:30-14:30

Od 6:00-16:30 - wejście główne od ul. Szpitalnej-budynek B
od 16:30-6:00 - wejście od strony dziedzińca szpitalnego.

Pobieranie materiału u dzieci:

 • W poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala.
  Pobranie przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.
 • Od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 14:00 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala.
  Pobranie przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.
 • W soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy w godzinach 8:00 - 10:00. Pobranie materiału następuje przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.

Poza godzinami pracy pielęgniarki zatrudnionej w Laboratorium istnieje mozliwość pobrania materiału u dzieci mikrometodą.
Pobranie materiału przez pracownika dyżurnego Laboratorium

Procedura pobrania w sysytemi mikrometody jest pobraniem materiału biologicznego poprzez:

 • nakłucie opuszki palca
 • płatka ucha
 • przyśrodkowej, powierzchniowej powierzchni stopy

do mikroprobówek.

Nakłuwa się skórę po przekrwieniu spowodowanym ogrzaniem miejsca wkłucia lub powierzchniowym stosowaniem środków rozkurczających naczynia.

W krwi włośniczkowej pobranej mikrometodą można wykonać badania z zakresu:

 • Hematologii - morfologia krwi, rozmaz, amoniak, hemoglobina glikowana
 • Biochemii - np.: substraty, białko ostrej fazy, pierwiastki, poziom glukozy, elektrolity, enzymy
 • Równowagę kwasowo-zasadową, wapń zjonizowany, hemoglobinę tlenkowęglową
  (pobranie krwi włośniczkowej do heparynizowanej kapilary)
 • Odczyn Biernackiego

Nie zaleca się wykonywania badań z zakresu koagulologii (układ krzepnięcia) i immunochemii

Badania w trybie pilnym „cito”

Istnieje możliwość wykonania badań w trybie „cito”- czas oczekiwania na wynik do 1 godziny (w zależności od rodzaju badania) opłata za badania wyższa o 30%.

Materiał biologiczny do badań pobierany jest bezpiecznym systemem próżniowym: Vacutainer-firmy Becton-Dickinson.

Badania opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra, co w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo-badawczą zapewnia wysoką wiarygodność wyniku.

Misja Laboratorium

Misją Laboratorium jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, w sposób zapewniający ich wiarygodność i przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym.

Misją Laboratorium jest również zapewnienie aby sposób wykonywania badań był zgodny z realnym rachunkiem ekonomicznym, ale równocześnie gwarantował utrzymanie wysokiego poziomu jakości, stanowiącego zapewnienie wiarygodności wyników dostarczanych przez Laboratorium.

Laboratorium ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa pracy personelu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów.

Laboratorium ma być partnerem w całym zintegrowanym procesie postępowania medycznego, w stosunku do klinicystów ma pełnić rolę pomocniczą.

Laboratorium ma przedstawiać swoje opinie i umożliwiać ich prawidłowe wykorzystywanie - poprzez prowadzone szkolenia i działalność informacyjną dla personelu medycznego i innych odbiorców wyników.

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny następujących działów diagnostyki laboratoryjnej:

 • hematologii
 • koagulologii
 • chemii klinicznej
 • immunochemii
 • monitorowania stężenia leków
 • wirusologii
 • analityki ogólnej
 • parazytologii
 • równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii)
 • mikrobiologii
 • serologii chorób zakaźnych
 • serologii grup krwi

Wyniki badań są czytelne, przy każdym wyniku jest drukowany zakres wartości referencyjnych.
Laboratorium spełniając oczekiwania klientów stale pracuje nad poprawą standardów jakości świadczeń laboratoryjnych oraz rozszerza zakres badań.

Jakość badań

Celem zapewnienia wiarygodności wyników dla swoich odbiorców, Laboratorium posiada opracowany system kontroli oznaczanych parametrów: kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną, krajową i międzynarodową potwierdzona stosownymi certyfikatami oraz system oceny i autoryzacji wyniku ostatecznego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018