start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 100,  fax 14 62 13 637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA ANALITYCZNA - TEST TOLERANCJI GLUKOZY (OGTT)

Informacja dotycząca wykonania testu tolerancji glukozy (OGTT)

W przypadku wykonania doustnego testu tolerancji glukozy u pacjentów zgłaszających się do Laboratorium Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie, zarówno pacjentów prywatnych jak również pacjentów ze skierowaniem :

przed wykonaniem zlecenia na test tolerancji glukozy zostaje pobrania pacjentowi krew z palca celem oznaczenia poziomu glukozy w krwi pacjenta za pomocą glukometru.

przeciwwskazaniem do wykonania testu jest wartość glikemii na czczo równa i wyższa niż 8 mmol/l (144 mg%) *

W przypadku uzyskania poziomu glikemii na czczo równej lub wyższej niż 8 mmol/l (144 mg%) Laboratorium nie wykonuje testu tolerancji glukozy. W tym przypadku zostaje wykony tylko poziom glukozy na czczo w krwi żylnej.

Wynik glukozy na czczo z krwi żylnej jest opatrzony stosownym komentarzem.
*Prof. dr hab. A. Dembińska- Kieć, prof. dr hab. J. Naskalski „Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej” Wrocław 1998.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2023