start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI I ELEKTROFIZJOLOGII

Kontakt telefoniczny:
Kierownik pracowni: 146310388
Pracownia: 146310338
Fax: 146310400

Pracownia dostępna jest przez 24 godziny na dobę
we wszystkie dni w tygodniu.

Telefony "zawałowe":
146310500, 604112900
adres e-mail: hemotar@poczta.fm

LOKALIZACJA:

Pracownia mieści się na I piętrze budynku E.

PROFIL PRACOWNI:

Pracownia rozpoczęła swoją działalność 13.10.2000r. Oferuje planową diagnostykę inwazyjną choroby niedokrwiennej serca (badania koronarograficzne) oraz zabiegi angioplastyki tętnic wieńcowych (koronaroplastyki) u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych szpitala.

Koronarografia to badanie polegające na wprowadzeniu do aorty przez małe nakłucie tętnicy udowej lub tętnicy promieniowej specjalnych cewników przez które do tętnic wieńcowych wstrzykiwany jest środek kontrastujący. Kontrast przepływając przez tętnice uwidacznia ich przebieg i obecność ewentualnych zwężeń miażdzycowych, co jest widoczne na ekranie monitora.

Koronaroplastyka to zabieg leczniczy, który umożliwia poszerzenie zwężonej lub otwarcie zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej, bez konieczności wykonania zabiegu operacyjnego. W czasie zabiegu wykorzystuje się specjalne cewniki balonowe oraz stenty, tj. niewielkie metalowe „sprężynki”, które umieszczane wewnątrz tętnicy zapobiegają jej ponownemu zamknięciu.

Od 8.08.2005r. prowadzony jest całodobowy dyżur hemodynamiczny, co pozwala na przyjmowanie do szpitala pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i zawałami mięśnia serca przez 7 dni w tygodniu, w celu wykonania mechanicznego udrożnienia zamkniętej tętnicy wieńcowej. Aktualnie jest to najnowocześniejsza i bardzo skuteczna metoda leczenia, która chroni pacjentów przed ciężkimi następstwami zawału mięśnia serca, pozwala skrócić okres pobytu w szpitalu i umożliwia szybki powrót do poprzednio wykonywanych zajęć. Zabiegi wykonywane są przez doświadczonych lekarzy-specjalistów w dziedzinie kardiologii.

Od grudnia 2002r. Pracownia posiada akredytację Zarządu Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK w klasie B, tj. zaawansowanej pracowni kardioangiograficznej.

Do dnia 30.09.2010r. w Pracowni wykonano 14750 koronarografii oraz 6263 koronaroplastyk.

Pacjenci o wysokim ryzyku PCI oraz pacjenci kardiochirurgiczni są konsultowani w II Klinice Kardiologii i Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM oraz w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II za pośrednictwem łączy internetowych (TeleRAAD oraz TeleDICOM).

LEKARZE PRACOWNI:

W trakcie aktualizacji

Pielęgniarki:

 • lic. Anna Mleczko - pielęgniarka koordynująca
 • lic. piel. Daniela Kuklińska
 • lic. piel. Ewa Kuta
 • lic. piel. Anna Schabowska
 • lic. piel. Agnieszka Wodzisz

Technicy:

 • Ikar Ilcewicz
 • Jacek Kiełbasa
 • Tomasz Urban
 • Łukasz Płocic
 • Ewa Cichońska

WYPOSAŻENIE:

 • Nowoczesny angiograf firmy Siemens - Artis Zee Ceeling
 • Pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (ACAT 1 Plus firmy Arrow oraz CS 100 firmy Datascope)
 • Aparat do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej INVISION GOLD 3 VOLCANO
  (z opcją histologii wirtualnej)

7 lat Hemodynamiki w Tarnowie

W dniu 13. października 2007r. Pracownia Hemodynamiki Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie obchodziła siódmą rocznicę powstania. Swoje istnienie zawdzięcza przede wszystkim zaangażowaniu i współdziałaniu wielu środowisk życia społecznego m.in. lekarzy, dziennikarzy, polityków oraz przedstawicieli administracji szczebla samorządowego i wojewódzkiego. Na umiejscowienie Pracowni w Szpitalu im. E. Szczeklika niewątpliwie wpływ miały pozytywne opinie wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny, chociażby prof. Zbigniewa Religi, prof. Jacka Dubiela czy prof. Antoniego Dziatkowiaka.

Do 2002 roku Pracownia funkcjonowała jako część Oddziału Kardiologii, obecnie stanowi odrębną jednostkę. Pracownia Hemodynamiki prowadzi diagnostykę inwazyjną serca obejmującą m.in. koronarografie oraz koronaroplastyki. Do dnia 13. października 2007 roku w Pracowni wykonano łącznie ponad 13,5 tysięcy zabiegów koronarografii i koronaroplastyk (w samym bieżącym roku już ponad 2000 interwencji wieńcowych).

Od 8. sierpnia 2005r. prowadzony jest całodobowo hemodynamiczny dyżur „zawałowy”.

Pracownia Hemodynamiki od początku swojego istnienia ściśle współpracuje z II Kliniką Kardiologii i Zakładem Hemodynamiki i Angiokardiografii Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Dzięki tej współpracy ośrodek tarnowski ma możliwość konsultowania zabiegów wysokiego ryzyka z krakowskim specjalistami w dziedzinie kardiologii interwencyjnej oraz kardiochirurgii. Od roku 2006 Pracownia bierze udział w badaniach klinicznych i naukowych we współpracy z krakowskim ośrodkiem akademickim.

Aktualnie w Pracowni jest zatrudnionych 11 osób (lekarze, pielęgniarki i technicy). Personel systematycznie podnosi swoje umiejętności i zdobywa potrzebna wiedzę uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Wszyscy posiadają odpowiednie certyfikaty uprawniające do wykonywania zabiegów hemodynamicznych.

Nowe badania w Pracowni Hemodynamiki

Pracownia Hemodynamiki dysponuje od niedawna nowym aparatem ComboMap firmy Volcano do wykonywania badań FFR (ang. fractional flow reserve - ocena cząstkowej rezerwy przepływu). System FFR to badanie diagnostyczne, które pozwala na ustalenie, które z tzw. „granicznych” zwężeń miażdżycowych (zwężeń pomiędzy 30% a 70% pola powierzchni naczynia) stwierdzanych w tętnicach wieńcowych za pomocą koronarografii jest odpowiedzialne za niedokrwienie mięśnia serca i bóle wieńcowe, czyli wymaga leczenia inwazyjnego (zabiegu koronaroplastyki), a w związku z tym zapobiega wykonywaniu niepotrzebnych interwencji wieńcowych.

W skrócie badanie to polega na pomiarze ciśnień w tętnicy wieńcowej poza miejscem zwężenia oraz w aorcie przy pomocy odpowiedniego cewnika z czujnikiem i przedstawieniu wartości liczbowej ilorazu zmierzonych ciśnień. Wartość prawidłowa to 1,0, a na konieczność wykonania zabiegu wskazuje wartość poniżej 0,75.

W dniu 2.06.2011 w Pracowni Hemodynamiki Szpitala odbyły się warsztaty, w trakcie których wykonano zaplanowane badania FFR u objawowych pacjentów z granicznymi zwężeniami miażdżycowymi w kilku tętnicach wieńcowych. Warsztaty były prowadzone przez Davida Galliaerdta – specjalistę z firmy Volcano (Belgia). Uzyskane wyniki FFR pozwoliły na uniknięcie niepotrzebnego zabiegu poszerzania zwężeń tętnic wieńcowych u tych pacjentów.

Ta nowa technika badania wraz ze stosowanym już od stycznia 2007 roku wewnątrzwieńcowym badaniem ultrasonograficznym (ang. IVUS) umożliwiają jeszcze bardziej skuteczne i bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów w tętnicach wieńcowych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019