AE/ZP-27-01/16
04.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 11.01.2016
04.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 11.01.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.01.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.01.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 3 - 18.01.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 - 19.01.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.02.2016