AE/ZP-27-04/16
15.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.01.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 16.02.2016
15.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 25.01.2016 Zmiany treści SIWZ - 16.02.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 07.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.04.2016