AE/ZP-27-07/16
15.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
15.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.01.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.01.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 10.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.02.2016