AE/ZP-27-101/16
30.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - 30.12.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 05.01.2017
30.12.2016
Specyfikacja SIWZ - 30.12.2016
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 13.01.2017 Zmiany treści SIWZ - 05.01.2017 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.01.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 09.02.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.03.2017