AE/ZP-27-13/16
26.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 29.01.2016
26.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 29.01.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.01.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 01.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 09.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.03.2016