AE/ZP-27-14/16
27.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.02.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.02.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 09.02.2016
27.01.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 01.02.2016 Zmiany treści SIWZ - 04.02.2016 Zmiany treści SIWZ - 09.02.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 19.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.03.2016