AE/ZP-27-15/16
03.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
03.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 15.02.2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.02.2015 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4 - 23.03.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1, 2 i 3 - 05.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.05.2016