AE/ZP-27-16/16
05.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.03.2016
05.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 04.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.02.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 28, 29 i 30 - 04.04.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-27 i 31-34 - 18.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.05.2016