AE/ZP-27-18/16
04.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
04.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 17.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.03.2016