AE/ZP-27-19/16
02.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
02.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ 05.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o unieważnieniu postępowania - 11.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia