AE/ZP-27-20/16
05.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
05.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.02.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 44 i 48 - 17.02.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 6, 23 i 42 - 08.03.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 16.03.2016