AE/ZP-27-21/16
12.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 09.03.2016
12.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 09.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 01.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 21.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.05.2016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 03.06.2016