AE/ZP-27-22/16
17.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.03.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 09.03.2016
17.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 01.03.2016 Zmiany treści SIWZ - 09.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 01.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania- 27.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.06.2016