AE/ZP-27-23/16
11.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
11.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o unieważnieniu postępowania - 23.02.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia