AE/ZP-27-27/16
26.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
26.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 03.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 03.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 18.03.2016 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 11- 24.03.2016 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu Nr 11- 30.03.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.04.2016