AE/ZP-27-28/16
29.02.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
29.02.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 16.03.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- 14.04.2016