AE/ZP-27-29/16
02.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 07.03.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 09.03.2016
02.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 07.03.2016 Zmiany treści SIWZ - 09.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.03.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.03.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 05.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.05.2016