AE/ZP-27-36/16
22.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
22.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 08.04.2016 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 3 - 28.04.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.05.2016