AE/ZP-27-38/16
26.03.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
26.03.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.04.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.06.2016 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w zakresie Pakietu Nr 1 - 20.06.2016 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 - 21.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.07.2016