AE/ZP-27-42/16
06.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
06.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 15.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.08.2016 Korekta ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - 01.10.2016