AE/ZP-27-45/16
07.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 09.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.06.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 07.06.2016
07.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 09.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 27.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 03.06.2016 Zmiany treści SIWZ - 07.06.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 19.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.06.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 24.06.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 30.09.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.11.2016