AE/ZP-27-48/16
13.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 10.05.2016
13.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 27.04.2016 Zmiany treści SIWZ - 10.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 07.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.07.2016