AE/ZP-27-48/16
SIWZ Formularz Ofertowy.pdf załącznik nr1 - Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 1.pdf załącznik nr1 - Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 2 PO DOKONANEJ ZMIANIE TREŚCI SIWZ.pdf załącznik nr1 - Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 3.pdf załącznik nr1 - Formularz Cenowy w zakresie Pakietu Nr 4.pdf załącznik nr2 - druk oświadczeń.pdf załącznik nr3 - druk oświadczeń.pdf załącznik nr3A - druk oświadczeń.pdf załącznik nr4 - druk oświadczeń.pdf załącznik nr5 - wykaz wykonanych dostaw.pdf załącznik nr6 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.pdf załącznik nr7.1 - wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.pdf załącznik nr7.2 - wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia.pdf załącznik nr7.3 - wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia PO DOKONANEJ ZMIANIE TREŚCI SIWZ.pdf załącznik nr7.4 - wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia PO DOKONANEJ ZMIANIE TREŚCI SIWZ.pdf