AE/ZP-27-49/16
13.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
13.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o unieważnieniu postępowania - 25.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia