AE/ZP-27-50/16
14.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 13.05.2016
14.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 13.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.04.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 - 15.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia