AE/ZP-27-51/16
13.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 21.04.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 13.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.06.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.06.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 28.06.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 13.07.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.07.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.08.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 12.08.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.08.2016
13.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 21.04.2016 Zmiany treści SIWZ - 06.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 13.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 25.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 03.06.2016 Zmiany treści SIWZ - 15.06.2016 Zmiany treści SIWZ - 28.06.2016 Zmiany treści SIWZ - 13.07.2016 Zmiany treści SIWZ - 22.07.2016 Zmiany treści SIWZ - 03.08.2016 Zmiany treści SIWZ - 12.08.2016 Zmiany treści SIWZ - 25.08.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.08.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.09.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 8,26 i 28 - 06.10.2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 1-7A,9-16, 16B-25 oraz uniewaznieniu postępowaniaw zakresie pakietu Nr 16A, 25A, 27 - 06.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietu Nr 8, 26 i 28 - 27.10.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietu Nr 1-7A, 9-16, 16B-25 - 12.01.2017