AE/ZP-27-66/16
16.04.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.04.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.04.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 29.04.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 09.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 10.05.2016
16.04.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 21.04.2016 Zmiany treści SIWZ - 22.04.2016 Zmiany treści SIWZ - 26.04.2016 Zmiany treści SIWZ - 29.04.2016 Zmiany treści SIWZ - 06.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 09.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 10.05.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.05.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym unieważnienie postępowania- 17.05.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia