AE/ZP-27-67/16
17.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 20.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 30.05.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 03.06.2016
17.05.2016
Specyfikacja SIWZ po zmianie treści SIWZ dokonanej w dniu 03.06.2016
Zmiany treści SIWZ - 20.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 30.05.2016 Zmiany treści SIWZ - 03.06.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 03.06.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o unieważnieniu postępowania - 20.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia