AE/ZP-27-69/16
17.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
17.05.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie Nr 1 i 2 - 09.06.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia