AE/ZP-27-71/16
31.05.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
31.05.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ- 02.06.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ- 03.06.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 i 3 - 24.06.2016 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1 - 01.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.07.2016