AE/ZP-27-75/16
16.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 21.06.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.06.2016
16.06.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 21.06.2016 Zmiany treści SIWZ - 22.06.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.06.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 01.07.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 18.07.2016