AE/ZP-27-78/16
29.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 15.07.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 22.07.2016
29.06.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 15.07.2016 Zmiany treści SIWZ - 22.07.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące - 22.07.2016 SIWZ Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 02.08.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 22.08.2016