AE/ZP-27-79/16
05.07.2016
Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.07.2016 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.07.2016
05.07.2016
Specyfikacja SIWZ
Zmiany treści SIWZ - 06.07.2016 Zmiany treści SIWZ - 26.07.2016 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.07.2016 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, albo unieważnienie postępowania - 07.09.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 06.10.2016